REZERVASYON / KONAKLAMA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 / TARAFLAR:

1.1. İşbu sözleşme bir tarafta Kayakapı Mah. Kuşçular Sk. No:43 Ürgüp Nevşehir adresinde yerleşik, 0384 341 88 77 telefon numarası ve 0380030029800014 mersis numarasına sahip Kayakapı Turizm Yatırım Ticaret A.Ş. ile diğer bir tarafta sistemi kullanarak rezervasyon yapan, tüm kişisel bilgilerini girmek ve onaylamak suretiyle aşağıdaki şartları peşinen kabul eden, ileride şartların değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak onaylayan, ismi ve bilgisayar IP no.su rezervasyon formunda bulunan müşteri / kullanıcı ile (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır) arasında vuku bulmuştur.

 

MADDE 2 / KONU:

2.1. İşbu sözleşme Müşterinin otel vasıtası ile aşağıda voucherda açıklanan koşullar çerçevesinde ürün / hizmet alımı çerçevesindeki rezervasyonunu içerir.

 

2.2. İşbu sözleşmenin imzalanması (rezervasyon anında kabul edilmesi) ile birlikte MÜŞTERİ, OTEL tarafından belirlenen konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini ve bunlara riayet edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.3. İşbu sözleşme akdedildiğinden & ödeme gerçekleştiğinden itibaren OTEL, MÜŞTERİ’nin talebini teyit edecektir.

 

2.4. İşbu sözleşme HİZMET’in satın alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup, HİZMET süresince herhangi bir ihtilaf vukuu bulmaz ise HİZMET süresinin sonunda MÜŞTERİ OTEL’den ayrıldığı andan itibaren geçersiz sayılacaktır. İhtilaf vukuunda, ihtilafın kesin çözümüne kadar işbu sözleşme geçerli olacaktır.

 

MADDE 3 / SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME:

3.1. Sözleşme bedeline KDV dahildir.

 

3.2. Sistemde otel geceleme fiyatları ve diğer ekstralar TL olup vergiler dahildir. 

 

3.3. Sözleşme bedeline, rezervasyonda belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler ayrı ücrete tabidir. Bu ekstralar otel çıkısında ödenir.

 

3.4. İadesiz Ürün / İndirimli Ürün / Özel Ürün veya Kampanyalı Ürün satın alan müşteri, rezervasyon işlemini gerçekleştirdiği sırada hizmet bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez.

 

3.5. Yurt dışından cağrı merkezi veya inter aracılığı ile rezervasyon yapan müşteriler rezervasyonlarını döviz bazında öderler. Faturaları, konaklama gerçekleştikten sonra çıkış günü T.C.M. Bankası döviz alış kurundan TL karşılığı döviz olarak tanzim olur. Sitede kabul gören döviz kurlarının karşılığı TL olarak gösterilmekte olup kontrolü misafire aittir. Satış sonrası herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.

 

3.6. İnternetten veya çağrı merkezinden yapılan rezervasyonlarda onay-fatura teslimatı Otel tarafından aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

 

Anında Rezervasyon Teyidi ve Ödeme Makbuzu:

Rezervasyon onayı ve ödeme makbuzu sistemin son aşamasında bilgisayardan yazdırmak suretiyle müşteri tarafından alınabilecek ve aynı zamanda müşteri tarafından verilen e-mail adresine gönderilecektir.

Fatura:

MÜŞTERİ’nin, HİZMET ile ilgili faturası OTEL’den ayrılırken verilecektir. Konaklama gerçekleştikten ve tesisten çıkış yapıldıktan sonra E-fatura veya basılı fatura olarak tanzim edilecektir. Eğer MÜŞTERİ faturasını almaz ise OTEL ile irtibata geçerek faturasının bildirdiği bir adrese gönderilmesini sağlayabilir. Adresin yanlış olması, MÜŞTERİ’nin adreste bulunmaması ve alıcının belirtilmemesi gibi durumlardan ötürü faturanın alınmamasından OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

3.7. KAMPANYA adı altında yapılan satışlarda MÜŞTERİ’nin ödeme yaptığı kampanya fiyatının azalması veya artması satın alınan fiyatı hiçbir sebeple etkileyemez. MÜŞTERİ satın aldığı gün ve saat itibariyle geçerli olan HİZMET bedeli üzerinden faturalandırılır.

 

3.8. Yapılması gereken iadelerde, rezervasyon için kullanılan kredi kartına veya müşteri banka hesabına 30 gün içeresinde ödeme yapılır.

 

MADDE 4 / UYGULAMA:

4.1. OTEL’de konaklayan her kişi kimlik bilgilerini ibraz etmek zorundadır. Giriş sırasında MÜŞTERİ’nin rezervasyon ekranında girdiği bilgiler ve kimliği kontrol edilecektir. MÜŞTERİ’nin yanlış bilgi vermesinden doğacak ekstraları ödemeyi MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2. Çocuk yaşları rezervasyonun yapıldığı tarih dikkate alınarak hesaplanır. MÜŞTERİ, OTEL’e giriş esnasında rezervasyonda belirtilen bilgileri Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca geçerli sayılan resmi bir kimlik belgesi ile belgelemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ belgeleyemediği her çocuğun yetişkin olarak sayılması halinde oluşacak fiyat farkını OTEL’e ödenmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.3. MÜŞTERİ OTEL’e rezervasyon anında belirttiği kişiler dışında farklı veya fazla kişi/kişiler ile gelmesi halinde meydana gelecek her türlü fiyat farkını OTEL’e girişi sırasında ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. OTEL müsait olmadığı durumlarda haber vermeksizin getirilen fazla kişileri kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.

 

4.4. Otele giriş saati tüm müşteriler için 14:30 dür. Saat 14:30 dan önce giriş yapıldığı taktirde müşteri resepsiyonda odasının hazırlanmasını bekleyebilir. MÜŞTERİ bu saatten önce OTEL’e varmış olsa dahi odasını en erken 14.30 itibariyle alacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

Otelden çıkış saati en geç 11:30 dur. Saat 11.30 - 16.00 arası teslim edilen odalar için odanın bir gecelik konaklama hizmet bedelinin yüzde ellisi, 16.00’dan sonra teslim edilen odalar için bir gecelik konaklama hizmet bedelinin tamamının hesabına işleneceğini ve çıkış esnasında tahsil edileceğini MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.5. Müşteri konaklama sırasında otelde bulunan demirbaşlara veya ortak alanlardaki demirbaşlara verdiği zararlardan ve dolayısıyla zararların gideriminden sorumlu olduğu peşinen kabul etmiştir.

 

4.6. Otel yöneticisinden yazılı izin alınmadıkça kokan, akan, yanıcı, veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahların tesislere sokulması yasaktır.

 

4.7. MÜŞTERİ odasını teslim ettikten sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.8.OTEL evcil hayvan kabul etmeyecektir.

 

MADDE 5 / SÜRE VE FESİH:

5.1. Müşteri rezervasyon yaptığı tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, çıkış tarihinden en geç 1 gün evvel talebini otele yapar. Otelin uygun odası mevcut ise, müşteri güncel fiyatlardan ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılır. Aksi takdirde müşteri, oteli rezervasyon yaptığı tarihin sonunda, saat 11:30 da terk etmek durumundadır.

 

5.2. Yazılı ve sözlü olarak yapılan rezervasyonlar müşteri tarafından Otel sistemi kullanılarak veya müşteri tarafından telefon yolu ile iptal edilebilir. İptal işleminde aşağıda belirtilmiş olan periyot, miktar ve kurallarda kesinti yapılacaktır. Bu iptal ceza bedeli, rezervasyon bedelinin %100’ üne kadar çıkabilmektedir. İptal işlemi sadece müşteriye sistem tarafından daha önce rezervasyon aşamasında verilen özel bir rezervasyon / voucher numarası ve şahsi bilgilerin doğru iletilmesi ile gerçekleştirilebilir.

 

İptal Periyotları ve Kesinti Miktarları (Tesis tarafından aksi belirtilmedikçe):

 

İade Edilmez Rezervasyonlarda:

- Rezervasyonun iptal edilmesi durumunda toplam ödenen tutarın %100’ünden

 

İade Edilebilir Rezervasyonlarda:

- Otele giriş tarihine 08 gün kala yapılan iptal durumunda tüm ücret iade edilir.  

- Otele giriş tarihine 07 gün kala ve sonrası yapılan iptal durumunda toplam ödenen tutarın %100’ünden

 

- Konaklama tarihleri içerisinde ise müşteri; erken çıkış veya benzeri durumlarda Otel’den,

herhangi bir iade talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5.3. Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir.

 

5.4. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1.derecede akrabalarının 10 günlük mutad iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile iptal talep etmesi halinde yukarıda belirtilmiş olan kesintileri kabul eder.

 

5.5. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1.derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar DEĞİŞİKLİK talep etmesi halinde 100 TL işlem ücretini, yeni tarihlerdeki oda fiyatı farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.

 

MADDE 6 / MÜCBİR SEBEPLER:

6.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa afetler, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi sebeplerle otelin hizmetinin eksik olması veya hizmet verememesi durumlarından tesis sorumlu tutulamaz.

 

MADDE / 7 DİĞER HÜKÜMLER:

7.1 İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup tesis müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi onaylamasına müteakip, bünyesi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek rezervasyon teyidini vermekle, sözleşme mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Tesis ile ilgili herhangi bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, kabul ve taahhüt eder.

 

7.2. Müşteri konaklama esnasında herhangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

 

7.3. Müşterinin şikayetçi olduğu hususları veya otelin sunduğu hizmet kalitesinden memnun kalmadığı durumları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli müşterinin özen borcudur. Müşteri şikayetçi olduğu halde hizmeti tesis yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, OTEL tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş olarak kabul edilecek, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi haklarını ortadan kaldırır. Aksi hallerde ve bu durum ile ilgili olarak herhangi bir talep hakkının da olmayacağını/olamayacağını, kendi hür iradesi ile geri dönülmez olarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.4. MÜŞTERİ işbu sözleşmede bulunan maddelerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda OTEL’in uğrayacağı zararı ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.5. OTEL MÜŞTERİ’ye HİZMET süresi boyunca güvenli bir ortam sunmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.6. Müşteri otel hakkında her türlü bilgiyi internet sitesinden ( www.kayakapi.com ) ve telefonla aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını kabul eder. Otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı maldan dolayı doğacak şikayetlerinde kendisine sunulmuş bilgiler temel oluşturacaktır.

 

7.7. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartlarını, internet sitesi, ilanlar, veya belirttiği mail adresine yollanan e-posta ile öğrenmiş olup, sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

 

7.8. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile otelde kalan kopyası arasında çelişki olursa otelde kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü e-posta, faks mesajlaşmaları kat’i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.

 

7.9. Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını için sigorta yaptırabilir.

 

7.10. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise otele giriş anında otel tarafından tahsil edilir.

 

7.11. Erken rezervasyon dönemi içerisinde Madde 5’te yazılı olan süreler geçerli olmayıp; iptal, değişiklik ve devir halleri sadece iptal sigortası olan müşterilere uygulanmaktadır.

 

7.12. Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

 

7.13. Otel müşterinin kendisine verdiği mail adresine, posta adresine ve cep telefonlarına kampanyaları ve bildirimleri gönderebilir. Bu sözleşmedeki imza ile otel müşteriden gönderim iznini almış olmaktadır.

 

7.14. Müşteri ile otel arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda müşterinin Tüketici Mahkemesi’ ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ ne başvuru yolu açıktır. Buraya başvurmadan evvel şikayetini yazılı olarak otelin müşteri hizmetlerine kayıtlı yollaması ve otele 14 iş günü cevap süresi vermesi uyuşmazlıkların giderilmesinde iyi niyet göstergesi olarak kabul edilir.

 

7.15. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekât, sel, yangın vb. tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler sayılacak olup bu tür durumların meydana gelmesi durumunda OTEL HİZMET vermeye devam edemeyebilir veya MÜŞTERİ’yi aynı ya da başka bölgede aynı seviye bir başka tesiste konaklatabilir.

 

7.16. OTEL, bayram, yeni yıl vb. özel ve resmi tatil günlerinde özel geceler düzenleme hakkını ve düzenlediği gecenin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

7.17. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözülmesi gerektiğinde T.C. ÜRGÜP Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

MADDE 8 / TAHSİLAT:

8.1. Bu belge ile Kayakapı Turizm Yatırım Ticaret A.S. Şti.’ ne sisteme girdiğim kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum.

 

8.2. MÜŞTERİ, online rezervasyon işlemi sonrasında yönlendirildiği ödeme ekranında kendi kredi kartı bilgilerini girerek ödemesini 3D Secure güvenlik sistemi ile güvenli şekilde gerçekleştirecektir.

 

8.3. OTEL, MÜŞTERİ’nin ödeme yaptığı kredi kartı bilgilerinin saklanmadığını, kopyalanmadığını ve kopyalanmasını engelleyen güvenlik sistemlerinin bulunduğunu ve MÜŞTERİ’ye ait bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını garanti eder. OTEL aynı zamanda MÜŞTERİ’nin ödeme esnasında kullandığı bilgisayarda bulunan güvenlik ile ilgili açıklar, bilgi kopyalama ve toplamaya yarayan programlar ve MÜŞTERİ’nin dikkatsizliğinden kaynaklanacak bilgi, belge ve sırların üçüncü şahısların eline geçmesinden ve bundan doğacak zarardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

8.4. MÜŞTERİ, OTEL’e giriş yaparken ödemenin yapıldığı kredi kartının aslını veya ön yüzünün fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi durumlardan kaynaklanan sorunlarda OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

MADDE 9: DELİL SÖZLEŞMESİ

 

MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta OTEL’e ait olan kayıtların, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, faks kayıt ve yazı ve çıktılarının, HMK’un ilgili maddeleri uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde rezervasyonumun gerçekleşmediğini kabul ve taahhüt eder, Adımıza düzenlenmiş 6 sayfa olan toplam xx maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını imzalayıp teslim aldım.