2000 yılında bölgeye ilgi duyan bir yatırımcının desteği ve Ürgüp Belediyesi işbirliği ile başlayan Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi’nin amacı tarihi ve kültürel açılardan büyük bir değer olan Kayakapı Mahallesinin tüm bu değerlerini içinde barındırmaya devam ederek önemli bir turizm merkezi haline getirilmesidir. 1969 yılında Afet Bölgesi ilan edilmiş mahallenin, öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapılan jeolojik araştırmalar sonucunda afet bölgesi kapsamından çıkarılması gerçekleşmiştir. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.02.2001 tarihli kararı ile mahallenin kent dokusuna sahip ile 1/1.000 ölçekli alanı kentsel sit alanı olarak belirlenmiştir. Kentsel sit alanı ilan edilen bu bölümdeki özel mülkler öncelikli olarak kamulaştırılmış ve Ürgüp Belediyesi tarafından "restore et – işlet – devret" modeli ile yatırımcı firma Kayakapı Turizm Yatırım Ticaret A.Ş. (Kayakapı Premium Caves – Cappadocia) bu proje ortaklığına dâhil edilmiştir.

Projenin konusunu Kayakapı Mahallesi’nin, mahalleye ait kentsel yapılar ve doğal çevrenin korunması önceliği ile turizm amaçlı konumlandırılması olarak da ifade etmek mümkün olacaktır. Bu projelendirilme vasıtasıyla tarihi konut dokusu içerisinde konaklama imkânları yaratılacak ve geçmişe ait gelenekler aslına uygun olarak canlandırılacaktır. Bu sayede yerel tarih ve kültürel birikim modern dokunuşlarla mahallenin ziyaretçilerine tekrar sunulacaktır. Proje; konfor ve lüksün ortak paydalarda buluştuğu, uluslararası standartlarda bir turizm yatırımını gerçekleştirirken aynı zamanda Kayakapı Mahallesinde var olan tarihi dokunun içerdiği kültürel ve doğal değerleri koruyarak tekrar gün yüzüne çıkarmayı hedeflemiştir.

Örnek parsellerde çalışma öncesi ve sonrası durumlar:

101 - Emine Hanım Evi

 

102 - Aba Hanım Evi

 

104 - Mehmet Balcı Evi

 

105 - Çerkez Mehmet Evi

 

106 - Arabacı Köylü Mehmet Evi

 

107 - Kunduracı Fehmi Evi

 

108 - Muhittin Toker Evi

 

112 - Kunduracı Mehmet Evi

 

114 - Başer Evi

 

115 - İsmail Ağa Evi

 

118 - Şerafettin Tokat Evi

 

119 - Mehmet Tokat Evi

 

120 - Kuşçular Konağı

 

121 - Saadet Erkuş Evi

 

122 - Agah Erkuş Evi

 

123 - Sami Erkuş Evi

 

124 - Süleyman Bey Evi

 

125 - Taşçı Ömer Evi

 

126 - Halil Soğuk Evi

 

127 - Kahveci Ali Evi

 

128 - Boyacı Muhsin Evi

 

129 - Aziz Yalım Evi

 

130 - Yakup Yalım Evi

 

131 - Bekçi Aziz Evi

 

132 - Arabacı İsmail Koşar Evi

 

133 - Barutçuoğlu Evi

 

134 - Makbule Barutçuoğlu Evi

 

135 - H. Hüseyin Barutçuoğlu Evi

 

201 - Şekerci Evi

 

202 - Mehmet Cazgır Evi

 

203 - Hakkı Cazgır Evi

 

301 - Muhacir Osman Evi

 

302 - Rafet Koşar Evi

 

303 - Tuncay Koşar Evi

 

304 - Ahmet Yiğit Evi

 

305 - Mustafa Uslu Evi

 

306 - Kemal Yazgaç Evi

 

307 - Ümmühan Ertaş Evi

 

308 - Kasr-ı Kayakapı

 

401 - Hatice Hamamcı Evi

 

402 - Fatma Göktürk Evi

 

501 - Hacı Osman Bahçeci Evi