Sayfa 49 - E-Broşür | Kayakapı Premium Caves - Kapadokya | Lüks Mağara Oteli - Ürgüp / Kapadokya
P. 49

VENUE NAME
Ahmet Temuroğlu Hall Şoför Halim Meeting Room Özlü Meeting Room
Davut Ağa Meeting Room
FUNCTIONAL CEILING HEIGHT (m2) (m)
84 3,35 42 3,00 20 2,40 35 3,15
CAPACITY
CLASSROOM U SHAPE I SHAPE COCKTAIL
www.kayakapi.com • 47
THEATER
90 50 30 25 100 30 16 - 12 -
- - - 10 -
- - - 10 -
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54