image

Restorasyon

2000 yılında bölgeye ilgi duyan bir yatırımcının desteği ve Ürgüp Belediyesi işbirliği ile başlayan Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi’nin amacı tarihi ve kültürel açılardan büyük bir değer olan Kayakapı Mahallesinin tüm bu değerlerini içinde barındırmaya devam ederek önemli bir turizm merkezi haline getirilmesidir. 1969 yılında Afet Bölgesi ilan edilmiş mahallenin, öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapılan jeolojik araştırmalar sonucunda afet bölgesi kapsamından çıkarılması gerçekleşmiştir. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.02.2001 tarihli kararı ile mahallenin kent dokusuna sahip ile 1/1.000 ölçekli alanı kentsel sit alanı olarak belirlenmiştir. Kentsel sit alanı ilan edilen bu bölümdeki özel mülkler öncelikli olarak kamulaştırılmış ve Ürgüp Belediyesi tarafından "restore et – işlet – devret" modeli ile yatırımcı firma Kayakapı Turizm Yatırım Ticaret A.Ş. (Kayakapı Premium Caves – Cappadocia) bu proje ortaklığına dâhil edilmiştir.

Projenin konusunu Kayakapı Mahallesi’nin, mahalleye ait kentsel yapılar ve doğal çevrenin korunması önceliği ile turizm amaçlı konumlandırılması olarak da ifade etmek mümkün olacaktır. Bu projelendirilme vasıtasıyla tarihi konut dokusu içerisinde konaklama imkânları yaratılacak ve geçmişe ait gelenekler aslına uygun olarak canlandırılacaktır. Bu sayede yerel tarih ve kültürel birikim modern dokunuşlarla mahallenin ziyaretçilerine tekrar sunulacaktır. Proje; konfor ve lüksün ortak paydalarda buluştuğu, uluslararası standartlarda bir turizm yatırımını gerçekleştirirken aynı zamanda Kayakapı Mahallesinde var olan tarihi dokunun içerdiği kültürel ve doğal değerleri koruyarak tekrar gün yüzüne çıkarmayı hedeflemiştir.

Örnek parsellerde çalışma öncesi ve sonrası durumlar:

 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
101 Emine Hanım Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
101 Emine Hanım Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
102 Aba Hanım Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
102 Aba Hanım Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
104 Mehmet Balcı Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
104 Mehmet Balcı Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
105 Çerkez Mehmet Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
105 Çerkez Mehmet EviSonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
106 - Arabacı Köylü Mehmet Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
106 Arabacı Köylü Mehmet Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
107 Kunduracı Fehmi Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
107 - Kunduracı Fehmi Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
108 Muhittin Toker Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
108 Muhittin Toker Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
112 Kunduracı Mehmet Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
112 Kunduracı Mehmet Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
114 Başer Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
114 Başer Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
115 İsmail Ağa Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
115 İsmail Ağa Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
119 Mehmet Tokat Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
119 Mehmet Tokat Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
120 Kuşçular Konağı Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
120 Kuşçular Konağı Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
121 Saadet Erkuş Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
121 Saadet Erkuş Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
122 Agah Erkuş Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
122 Agah Erkuş Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
123 Sami Erkuş Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
123 Sami Erkuş Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
124 Süleyman Bey Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
124 Süleyman Bey Evi Sonra
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
125 Taşçı Ömer Evi Önce
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
125 Taşçı Ömer Evi Sonra
REZERVASYON